Slide

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Chương trình đào tạo kế toán trưởng

Khóa đào tạo kế toán trưởng, chứng chỉ do Bộ Tài Chính cấp.I- NỘI DUNG
1. KIỂM TOÁN
C1: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Mục đích của BCTC
Các báo cáo tài chính
Các giả định cơ bản lập BCTC
Các yêu cầu chất lượng của BCTC
Trung thực hợp lý
Ghi nhận và đánh giá các yếu tố BCTC
C2: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN
Bổ sung kiến thức KTT
Những vấn đề chung về kiểm toán
Quy trình kiểm toán
Kiểm toán báo cáo tài chính
C3: QUY TRÌNH & BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Quy trình kiểm toán
Báo cáo kiểm toán

2. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Những vấn đề chung về KTQT
Phần loại chi phí
Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận
Dự toán ngân sách
Phân tích biến động chi phí sản xuất
Đánh giá trách nhiệm quản lý
Quyết định giá bán sản phẩm
Thông tin thích hợp để ra quyết định

3. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM
KẾ TOÁN MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU (TT 200 và TT 202/ 2014/ TT/ BTC)
TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NHỮNG TÌNH HUỐNG THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH THƯỜNG GẶP

4. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
C1: TỔNG QUAN VỀ THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Nắm được khái niệm và phân loại về đầu tư, dự án đầu tư
Nắm được chu trình dự án đầu tư và những tiêu chuẩn của một dự án thành công
Nắm được khái niệm, mục tiêu, sự cần thiết, vai trò, nội dung và kỹ thuật thẩm định dự án đầu tư
C2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Giúp người học nắm được vai trò và nội dung của phân tích tài chính DADT
Giúp người học nắm được:
- Các thông số cơ bản của DA
- Các công cụ tài chính và phương pháp dùng để thiết lập và phân tích dòng tiền của DA
- Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn DA về mặt tài chính
- Tác động của lạm phát đến dòng tiền DA
- Phân tích rủi ro của DA

5. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
C1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Quản trị tài chính doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết định:
- Quyết định về đầu tư
- Quyết định về tài trợ (nguồn vốn)
- Quyết định về chính sách cổ tức (công ty cổ phần)
- Các quyết định khác
C2: GIÁ TRỊ CỦA TIỀN TỆ QUA THỜI GIAN
Nghiên cứu giá trị tiền tệ phải bao gồm các khía cạnh:
- số lượng tiền
- thời gian
- lãi suất
C3: HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN ĐẦU TƯ
Khái niệm hoạch định ngân sách vốn đầu tư
Quy trình hoạch định ngân sách vốn đầu tư
Hoạch định dòng tiền tài chính cho dự án
Các tiêu chuẩn đánh giá, chọn lựa dự án
Các trường hợp đặc biệt khi đánh giá dự án
Vấn đề lạm phát khi đánh giá dự án
Vấn đề rủi ro khi đánh giá dự án
C4: CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN
C5: ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
Đòn bẩy hoạt động
Đòn bẩy tài chính
Quyết định nguồn vốn của doanh nghiệp

6. THANH TOÁN TÍN DỤNG
C1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TM
Khái niệm
Chức năng
Phân loại NHTM
Cơ cấu tổ chức của một NHTM
Các hoạt động chủ yếu của một NHTM
Các nghiệp vụ của NHTM
C2: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
Khái niệm
Các nghiệp vụ tín dụng
Nghiệp vụ chiết khấu các chứng từ có
C3: THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
Đặc điểm thanh toán qua ngân hàng
Lợi ích của thanh toán qua Ngân hàng
Các phương tiện thanh toán: ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc…
Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

II- CHỨNG CHỈ: Bộ Tài Chính cấp

III- CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO:
Cơ sở 1:Trường THCS COLETTE, số 10 Hồ Xuân Hương, P.6, Quận 3. ĐT: (028) 6659 2738
Cơ sở 2: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, 544 CMT8, P.4, Q.Tân Bình. ĐT: (028) 2240 7947
Cơ sở 3: Trường THPT Võ Thị Sáu, 95 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh. ĐT: (028) 2260 6660
Cơ sở 4: 52 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Q. Gò Vấp. ĐT: (028) 6675 6358
Cơ sở 5: Văn phòng tuyển sinh và giới thiệu việc làm, 281A Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức. ĐT: (028) 2214 2838
Cơ sở 6: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, đường Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT: (0251) 8606 505.

Khóa học kế toán trưởng bổ sung các kiến thức cần thiết cho các anh/chị được bổ nhiệm làm kế toán trưởng cho doanh nghiệp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét