Slide

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Quản trị văn phòng cần học những gì?

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị văn phòng có kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn về nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính, văn phòng và có kiến thức chuyên sâu về ứng dụng về công nghệ thông tin và truyền thông trong việc tin học hóa công tác văn thư, lưu trữ và quản trị hành chính, văn phòng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đáp ứng tốt cho mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, văn phòng và góp phần triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan, đơn vị.

quản trị văn phòng

1.  Các kiến thức cần biết

- Kiến thức về nhà nước, pháp luật và luật hành chính Việt Nam, kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính văn phòng; Tổ chức và khai thác các tài liệu, lưu trữ khoa học, lập và quản lý hồ sơ và con dấu, soạn thảo các hợp đồng,...
- Nghiên cứu, khai thác và ứng dụng các chuẩn Quốc tế về CNTT&TT như (MOS – Microsoft Word Specialist; IC3) phục vụ công tác văn thư – lưu trữ, quản trị văn phòng, Khai thác và ứng dụng các phần mềm tin học như quản trị nguồn nhân lực, điện tử, quản lý văn bản điện tử, văn phòng điện tử E-Office. Phân tích và thiết kế, xây dựng các hệ thống thông tin văn phòng điện tử dựa trên môi trường mạng máy tính. Thiết kế các trang thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý hồ sơ một cửa, quản lý hành chính điện tử, cải cách thủ tục hành chính, văn phòng và triển khai các hệ thống chính phủ điện tử.
quản trị văn phòng

2. Nghiệp vụ và kỹ năng cần nắm

Nắm vững và thành thạo các kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm máy tính của hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong văn phòng.
Nắm vững và thành thạo các kỹ năng phân tích, thiết kế,xây dựng vàvận hành các hệ thống mạng, hệ thống thông tin phục vụ cho công tác quản trị văn phòng và quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu.
Có khả năng nghiên cứu và khai tháckiến thức trong lĩnh vực quản trị văn phòng.
Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề.
Có khả năng tự học và nghiên cứu nâng cao trình độ cá nhân về lĩnh vực quản trị văn phòng.
Có khả năng thuyết trình và sử dụng thành thạo các phương tiện điện tử hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động thuyết trình.
Có khả năng giao tiếp ứng xử, đàm phán và tạo lập mối quan hệ.
Có khả năng tư duy, độc lập giải quyết công việc và làm việc theo nhóm.
Kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

3. Học quản trị văn phòng ở đâu?

Lớp quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng là một trong những ngành cần thiết hiện nay, vì thế nếu bạn có nhu cầu và định hướng học về lĩnh vực này, thì có thế tìm hiểu khóa học Quản trị văn phòng tại Trung Tâm GEC.
Khóa học được tổ chức hàng tháng với thời lượng là 3 tháng, sẽ trang bị cho các bạn nhựng kiến thức và kỹ năng cần thiết. Xem thêm tại: gec.edu.vn


0 nhận xét:

Đăng nhận xét