Slide

ĐÀO TẠO


I- ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
KẾ TOÁN TRƯỞNG
KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP
KẾ TOÁN TIN HỌC
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VÀ THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ
THỰC HÀNH KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO THUẾ
NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI
CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH

I- ĐÀO TẠO INHOUSE
KỸ NĂNG BÁN HÀNG
KỸ NĂNG BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI
KỸ NĂNG GIAO TIẾP
KỸ NĂNG GIÁM SÁT
KỸ NĂNG QUẢN LÝ KHO BÃI
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO NHÓM
KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

ĐT: (08) 2214 2829 - (08) 2214 2838
Email: trungtamgec@gmail.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét