Slide

LỊCH HỌC

Các cơ sở tại TPHCM:
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h00-20h30) hàng tuần

Các cơ sở tại Biên Hòa:
Thời gian học: chiều thứ 7 (18h00 - 20h30) và cả ngày chủ nhật (sáng: 08h00 - 10h30; chiều 13h30 - 16h30) hàng tuần

ĐT:(08) 2260 6660 - 2214 2838

0 nhận xét:

Đăng nhận xét